11:00-19:00

PARK KSIĄŻKI

/Park Północny

PROGRAM
godzina 11:00–19:00
Letnia czytelnia z książkami wielu wydawnictw dla dorosłych i dzieci

godzina 13:00
ZaczytajMY się! – czytanie na głos fragmentów książek oraz dyskusja

Agnieszka Muras/ Ania Cieplak - fragmenty książki "Zaufanie"

godzina 15:00
English Book dla dzieci
Book Discussion Club – dyskusyjny klub książki w języku angielskim
dla dorosłych

godzina 16:00 

Krytyczny Przegląd Prasy

Michał Sutowski (Krytyka Polityczna)

godzina 17:00
Warsztaty dla dzieci Elżbiety i Ewy Okroy

/ Park Północny

PARK KSIĄŻKI

23, 11:00 - 19:00