20.08.2015

​Czeski film

Małgorzata Całka

Spotkanie rozpoczęło się w swobodnym nastroju. Obaj czescy reżyserzy zarówno Jiri Menzel, jak i Petr Zelenka, wymigując się od pytań żartowali, powodując, że sala grzmiała od śmiechu. Petr Zelenka powiedział, że Czesi to Polacy plus Papież, przypomniał też stwierdzenie Mariusza Szczygła, że Czesi to Polacy, którzy mówią po niemiecku. Co prowadzący spotkanie Zdzisław Pietrasik podsumował, że pan Bóg stworzył Czechów, aby Polaków rozweselali.

Od słowa do słowa w tym dobrym nastroju, goście spotkania zgodzili się w końcu odpowiadać na pytania, będące tematem spotkania. Na pytanie, kto jest ważniejszy – scenarzysta czy reżyser, Jiri Menzel odpowiedział, że obydwaj są tak samo istotni. Na studiach uczono go, że bez dobrego scenariusza nie jest możliwe powstanie dobrego filmu. Obecnie, gdy film odniesie sukces, scenarzysta rzadziej jest doceniany. Dlatego scenarzyści sami reżyserują swoje filmy. Jednak, jak podkreślił Menzel, jest to błędem, ponieważ każde dzieło filmowe powinno być wynikiem sporów kilku osób.

Petr Zelenka zauważył, że osoba rozstrzygająca taki spór powinna być również kompetentna. Przypomniał, że kiedy on zaczynał tworzyć filmy nie było takich osób. Początkowo pisał scenariusze dla innych reżyserów, ale zbyt wiele energii kosztowało go tłumaczenie im swoich pomysłów. Reżyserzy chcieli zmieniać wątki, z czym się nie zgadzał, dlatego postanowił jednak sam reżyserować swoje filmy. Jiri Menzel podkreślił, że nie tylko scenariusz, ale również obsada filmu jest bardzo ważna. Zdzisław Pietrasik przypomniał współpracę, Menzla ze znanym czeskim pisarzem Bohumilem Hrabalem.

Obaj reżyserzy zgodnie stwierdzili, że słaby poziom współczesnych filmów można tłumaczyć tym, że ekipa filmowa sama musi zdobywać producentów i pieniądze na realizację filmów. Producentom zależy zaś na szybkim wyprodukowaniu filmu i jednocześnie łatwym zysku. Sięgają więc po nieskomplikowane scenariusze. Z jednej strony to dobrze, bo film może być autorski, jednak brak stabilnego zaplecza finansowego, powoduje problemy w realizacji dzieła filmowego.

Autorka: Małgorzata Całka

Powiązane wydarzenia